WYSTAWA ZNAKÓW GRAFICZNYCH

WYSTAWA ZNAKÓW GRAFICZNYCH

O wystawie

Znak to jeden z podstawowych elementów komunikacji wizualnej. Abstrakcyjne symbole, plastyczne metafory i graficzne skróty są jak sylaby czy litery graficznego systemu językowego, w którym jak w soczewce odbija się historia danego społeczeństwa, czy kraju. Od końca lat 60. w Polsce nie powstała żadna wystawa ani publikacja podejmująca próbę całościowego pokazania historii znaków graficznych oraz identyfikacji wizualnych.

Na wystawie prezentowane są polskie znaki oraz systemy komunikacji wizualnej. Ekspozycja przypomina ikoniczne projekty z lat 1945-1969, przybliża historię polskiej grafiki użytkowej, a także pozwala skonfrontować dokonania nestorów projektowania z najnowszymi projektami.

Pierwsza część ekspozycji jest odtworzeniem legendarnej Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych z 1969 roku ? na wystawie, odbywającej się w Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie, pokazano 335 projektów ? m. in. znak Pekao, Mody Polskiej, CPN-u, Unitry, Domu Handlowego „Telimena”, czy inne dziś ikoniczne znaki graficzne takich twórców jak: Ryszard Bojar, Roman Duszek, Jan Hollender, Emilia Nożko-Paprocka, Karol Śliwka, Leon Urbański. Nawiązując do tamtego wydarzenia, druga część ekspozycji przedstawia 335 najnowszych znaków powstałych w latach 2000?2015. Prace zostały wybrane spośród trzech tysięcy zgłoszeń przez Komisarzy wystawy – Patryka Hardzieja i Rene Wawrzkiewicza, którzy o pomoc poprosili Radę Konsultantów w składzie: Ryszard Bojar, Marta Gawin, Viktoriya Grabowska, Michał Łojewski, Katarzyna Roj i Kuba Sowiński.

 

IDEA

zapoznanie się z historią polskiego znaku oraz przybliżenie sylwetek projektantów krytyczne spojrzenie na specyfikę polskiego projektowania znaku analiza formy i funkcji znaku w różnych aspektach konsolidacja środowiska projektowego zarówno pod względem pokoleniowym, jak i pod względem różnorodności branżowej przybliżenie spostrzeżeń osób uznanych za autorytety w tej dziedzinie (projektantów, wykładowców, rzeczników patentowych, historyków dizajnu) analiza rozwoju dziedzin projektowych w kontekście zmian historycznych, ekonomicznych i społecznych budowanie tożsamości projektowej skatalogowanie projektów utworzenie wydarzenia mogącego prezentować polskie dokonania projektowe poza granicami kraju wymiana spostrzeżeń i poglądów z osobami spoza środowiska (np. na zasadzie klient ? projektant, nadawca ? odbiorca)