BRIEF

Dobry Brief

Zdecydowana większość Klientów i agencji zgadza się, że trudno jest stworzyć dobre projekty bez dobrego briefu. Znaleźliśmy trzy istotne powody, aby przygotować dobry brief:

 1. Dobry brief prowadzi do lepszych rezultatów.Im lepiej agencja pozna oczekiwania Klienta i potrzeby jego marki, tym skuteczniejsze zaproponuje rozwiązania.
 2. Dobry brief oszczędza czas.Im jaśniej sformułowane zostaną założenia i cele projektu, tym szybciej agencja dojdzie do satyfakcjonujących rozwiązań. Dzięki temu obie strony unikną dodatkowych spotkań, korekt, niepotrzebnie traconego czasu.
 3. Dobry brief oszczędza pieniądze.Im lepszy brief, tym mniejsze ryzyko powtórzenia tych samych etapów prac i kosztów z tym związanych oraz szybszy czas wprowadzania produktu na rynek.

Jaki powinien być dobry brief?

 1. Pisemny.
 2. Jasny i jednoznaczny.
 3. Z wyraźnie określonymi celami.

Różnica między dobry a złym briefem jest taka, że dobry pozwala agencji w pełni zrozumieć to, co Klient chce osiągnąć, i zainspirować ją, by mu w tym pomóc. Zły zalewa agencję potokiem nieistotnych informacji i sprzecznych założeń.

Z naszego doświadczenia wynika, że warto, aby po przesłaniu pisanego briefu Klient i agencja spotkali się. Pozwala to Klientowi upewnić się, że agencja dobrze zrozumiała brief i zarazić ją swoim entuzjazmem.

?W naszej dotychczasowej praktyce spotkaliśmy się z co najmniej kilkoma definicjami słowa relaunch. Dlatego ważne jest, abyśmy właściwie rozumieli, co dany Klient ma na myśli, czyli jaki jest zakres i głębokość zmian ukrywających się za używaną przez niego nomenklaturą?

Tak zwane spotkanie debriefingowe jest również okazją do przekazania agencji wielu istotnych materiałów, takich jak próbki produktu, zdjęcia i aktualne artworki w postaci elektronicznej, rysunki techniczne etc.

Jakie elementy powinien zawierać dobry brief Klienta?

 1. Prezentacja firmy.
 2. Tło sytuacyjne.
 3. Sytuacja marki/produktu.
 4. Cele marketingowe.
 5. Opis grupy docelowej.
 6. Obietnica marki.
 7. Wskazówki wykonawcze dla designu.
 8. Timing.
 9. Budżet.
 10. Załączniki.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych punktów znajdziecie Państwo w szablonie – po kliknięciu na poniższy link.

+Szablon briefu