O KLUBIE

Założony w 2008 roku KLUB BRAND DESIGN zrzesza najlepsze firmy projektowe działające na polskim rynku. Jest sekcją SAR, które przez lata swojej działalności skutecznie działa na rzecz środowiska reklamowego w Polsce. W ostatnim czasie do Klubu dołączyły agencje konsultingowe, czego wynikiem jest przekształcenie organizacji, o którym już wkrótce będziemy informować. 

Głównym celem działalności KLUBU jest podnoszenie standardu usług brandingowych na naszym rynku. Dotyczy to zarówno samej jakości projektów, jak też poprawienia standardów pracy i komunikacji między twórcą a klientem, przestrzegania etyki zawodowej i podnoszenia kompetencji w środowiskach projektanckich. Będziemy pracować nad rozwojem projektowania grafiki użytkowej, produktu, strategii tworzenia brandów a także działalności doradczej związanej z kreowaniem marki. Mamy nadzieję stworzyć płaszczyznę wymiany intelektualnej między agencjami brandingowymi.

Chcemy reprezentować i promować brand design w środowiskach biznesowych, dążąc do zbudowania i upowszechnienia świadomości, czym jest marka i co stanowi o jej unikalnej wartości. Będziemy się skupiać na pojęciu własności intelektualnej, praw autorskich i etyki, także i tu starając się wprowadzić najwyższe normy. Chcemy reprezentować i chronić interesy projektantów. Wierzymy, że skorzystają na tym nie tylko twórcy.

Zapraszamy do współpracy agencje brandingowe podzielające nasze założenia i idee, w celu promowania dobrych praktyk na rynku oraz rozwoju wysokich standardów brand designu w Polsce.

CZŁONKOWIE

Map

ADRES:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel. (22) 898 84 25

KONTAKT:

Maria Zaremba
Project Coordinator
E-mail: maria.zaremba@sar.org.pl
Tel. kom.: +48 512 609 934