O KLUBIE

Założony w 2008 roku KLUB BRAND DESIGN zrzesza najlepsze firmy projektowe działające na polskim rynku. Jest sekcją Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, które przez lata swojej działalności skutecznie działa na rzecz środowiska reklamowego w Polsce.

Głównym celem działalności KLUBU jest podnoszenie standardu usług projektowych na naszym rynku. Dotyczy to zarówno samej jakości projektów, jak też poprawienia standardów pracy i komunikacji między twórcą a klientem, przestrzegania etyki zawodowej i podnoszenia kompetencji w środowiskach projektanckich. Będziemy pracować nad rozwojem projektowania grafiki użytkowej i projektowania produktu, a także działalności doradczej związanej z kreowaniem marki. Mamy nadzieję stworzyć płaszczyznę wymiany intelektualnej między agencjami brandingowymi.

Chcemy reprezentować i promować brand design w środowiskach biznesowych, dążąc do zbudowania i upowszechnienia świadomości, czym jest marka i co stanowi o jej unikalnej wartości. Będziemy się skupiać na pojęciu własności intelektualnej, praw autorskich i etyki, także i tu starając się wprowadzić najwyższe normy. Chcemy reprezentować i chronić interesy projektantów. Wierzymy, że skorzystają na tym nie tylko twórcy.

Jesteśmy przekonani, że brak dobrych standardów w dziedzinie brand designu wynika najczęściej z nieświadomości, braku wiedzy i braku klarownych regulacji. Dlatego już teraz KLUB BRAND DESIGN rozpoczął prace nad programami edukacyjnymi skierowanymi do studentów i młodych projektantów, a także dla naszych klientów. Jesteśmy pewni, że zbliżanie środowisk akademickich i biznesu związanego z brand designem jest jednym z kluczowych czynników, które umożliwią nam podniesienie jakości designu marki w Polsce i świadomości jak wykorzystywać dobry design do budowania silnych marek.

Zapraszamy do współpracy agencje brandingowe podzielające nasze założenia i idee, w celu promowania dobrych praktyk na rynku oraz rozwoju wysokich standardów brand designu w Polsce.

Jesteśmy otwarci na dialog z profesjonalistami odpowiedzialnymi za prowadzenie marki i ze studentami wydziałów projektowych, którzy chcieliby się przyczynić do kształtowania dobrych marek w Polsce.

CZŁONKOWIE

Michał Pawlik, Mamastudio

Michał Pawlik, Mamastudio

Członek Zarządu

Sebastian Studniarski, Delikatessen Brand & Design Agency

Sebastian Studniarski, Delikatessen Brand & Design Agency

Członek Zarządu

Wojciech Mierowski, BNA

Wojciech Mierowski, BNA

Przewodniczący Zarządu

Map

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10
00–732 Warszawa
tel. +48 22 898 84 25
e–mail: maria.czardybon@sar.org.pl